Zëvendëskryeministri i RM-së, z. Hazbi Lika priti në takim Kryetaren e Komunës së Tetovës, znj. Teuta Arifi me përfaqësues të tjerë të pushtetit lokal.
Thellimi i bashkëpuniminit mes institucioneve qendrore me ato lokale, është kyç per funksionim më të mirë të shtetit.